Statemint.nl

Webwinkel

Statemint.nl

Statemint.nl was een webwinkel in dameskleding en bijpassende accessoires zoals tassen en sieraden. Tegen betaalbare prijzen bood de webshop de musthaves van het (komend) seizoen aan. Whirlwind ontwierp deze webwinkel volledig op maat, inclusief een versie voor smartphones.

Naast kleding en accessoires bood Statemint.nl ook eigen cadeaubonnen aan. De klant kon hierbij kiezen uit papieren bonnen met vaste waardes die per post werden toegestuurd of digitale cadeaubonnen waarbij de klant zelf de waarde kon bepalen. De digitale cadeaubonnen werden na het bestellen automatisch naar de ontvanger per e-mail verzonden. Verder beschikte de website over een weblog waarin nieuwsberichten over de producten gepubliceerd werden.

Statemint.nl was de eerste webwinkel die we ontwikkeld hebben waarbij alle pagina's geschikt zijn gemaakt voor weergave op mobiele telefoons. Hierdoor hoefde de gebruiker niet per se achter zijn computer plaats te nemen of zijn tablet te pakken om eenvoudig een product te bestellen. Het volledige proces van het uitkiezen van een product tot en met het bestellen en afrekenen kon middels bijvoorbeeld een iPhone worden gedaan.

Statemint.nl is gestopt met haar bedrijfsvoering.

Screenshots

Nieuwsbrief

Whirlwind geeft een digitale nieuwsbrief uit om haar relaties te informeren over ontwikkelingen op internetgebied en nieuws over Whirlwind in het bijzonder. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met uw e-mailadres om. Meer informatie op het gebied van privacy vindt u in ons privacybeleid.

Meer over onze nieuwsbrief