USB-C verplicht voor alle telefoons en tablets

Vanaf de herfst van 2024 zijn alle fabrikanten van telefoons en tablets verplicht om een USB-C-aansluiting in hun producten toe te passen, indien zij hun apparatuur in de Europese Unie willen aanbieden. Het voordeel hiervan is dat apparaten dan met dezelfde kabel kunnen worden opgeladen. Nu is nog vaak sprake van verschillende opladers voor verschillende apparaten.

De nieuwe regel heeft in eerste instantie betrekking op kleine en middelgrote apparaten, zoals smartphones, tablets, camera's, e-readers en koptelefoons. Zo'n 40 maanden later gaat de regel ook gelden voor laptops. In de wet is tevens vermeld dat de verkoop van laders losgekoppeld wordt van de verkoop van apparaten.