Onze verwerkersovereenkomst al geretourneerd?

Eén van de onderdelen van de nieuwe privacywetgeving is dat overeenkomsten met gegevens­verwerkers moeten worden gesloten. Dit is nodig indien een ander bedrijf de persoonsgegevens van bijvoorbeeld uw klanten of medewerkers verwerkt. Indien u bij ons uw website host, verwerken wij in technisch opzicht bijvoorbeeld de contactformulieren die door bezoekers van uw website worden verzonden.

Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor e-mail: als u uw e-mailadressen bij Whirlwind host, verwerken wij de berichten waarin persoonsgegevens van uw relaties vermeld zijn. Om ons daarvoor toestemming te geven, is een verwerkersovereenkomst nodig.

Enige weken geleden hebben wij u 3 verwerkersovereenkomsten gestuurd, namelijk voor webhosting, websites / webwinkels / webapplicaties / apps en MailingPoint. Afhankelijk van de diensten en/of producten die u bij ons afneemt, dient u één of meerdere overeenkomsten te ondertekenen en aan ons te retourneren. U kunt de ondertekende documenten zowel digitaal als per post naar ons opsturen.

Indien u de overeenkomsten nog niet ondertekend naar ons hebt toegestuurd, verzoeken we u dit alsnog te doen. Ingeval van vragen en/of opmerkingen kunt u uiteraard contact met ons opnemen.