Mobiel dataverbruik in zomer fors gestegen

In het onderzoeksrapport Telecommonitor meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat het mobiele dataverbruik van Nederlanders in het derde kwartaal flink is gestegen ten opzichte van voorgaande kwartalen. In het derde kwartaal van dit jaar bedroeg het dataverbruik 264 miljard MB. Dat is een stijging van 20% in vergelijking tot het tweede kwartaal, toen het aantal op 219 miljard MB uitkwam.

In de eerste 6 maanden van dit jaar steeg het aantal belminuten, waarschijnlijk vanwege de opkomst van het coronavirus. In de periode daarvoor nam het aantal belminuten juist af. In de zomermaanden werd minder gebeld en werden er minder SMS-berichten verzonden dan gedurende de maanden ervoor. In het derde kwartaal van 2020 nam het aantal belminuten opnieuw af.