Is uw bedrijf inmiddels AVG-proof?

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. Deze wetgeving wordt aangeduid met de term 'AVG' (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of 'GDPR' (General Data Protection Regulation). Vanaf die dag gelden dezelfde privacywetten in de volledige Europese Unie. Omdat sinds 1995 onder meer op technologisch vlak veel veranderd is, is deze nieuwe wetgeving opgesteld om de privacy van personen beter te beschermen, zowel online als offline.

De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot € 20 miljoen op te leggen.

Voorafgaand aan de invoering van de AVG hebben wij onze relaties per e-mail hierover geïnformeerd. Is uw bedrijf nog niet (volledig) AVG-proof en kunt u daarbij hulp gebruiken? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.