Google Analytics: van UA naar GA4

Google Analyics is de meest gebruikte software om inzicht te krijgen in het bezoek van een website of het gebruik van een app. Google Analytics 4, ook wel 'GA4' genoemd, is de nieuwste versie. Het is een volledige nieuwe manier om het gebruik van een website of applicatie te analyseren. GA4 maakt het volledige pad dat gebruikers afleggen inzichtelijk en biedt daarnaast extra informatie op basis van AI en machine learning.

Tevens is bij de ontwikkeling van GA4 rekening gehouden met de privacy van gebruikers. Dit is onder meer van belang vanwege de geldende AVG-wetgeving.

Google is per 1 juli 2023 overgeschakeld van Google Analytics UA (wat staat voor 'Universal Analytics') naar de nieuwe versie (GA4). Is uw website nog niet voorzien van de nieuwe code van GA4? Neem dan contact met ons op zodat we dit voor u kunnen verzorgen.