Europese Commissie onderzoekt reclamebeleid Google

In januari dit jaar startte de Europese Commissie een tweetal verkennende onderzoeken naar Google. Het eerste onderzoek was gericht op de advertentietechnologie die Google hanteert en het tweede onderzoek spitste zich op de methode van het verzamelen en verwerken van data. Onlangs heeft de Commissie een formeel onderzoek gestart waarin bekeken wordt of Google de gebruikersgegevens voor reclamedoeleinden aan derden ter beschikking heeft gesteld.

De Europese Commissie vindt het belangrijk dat er sprake is een gelijk speelveld voor adverteerders die consumenten proberen te bereiken en voor uitgevers die hun advertentieruimte willen verkopen voor het genereren van inkomsten. De Commissie is bezorgd dat Google het voor andere reclamediensten moeilijker heeft gemaakt om te concurreren.