AP ontvangt 10.000 privacyklachten

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft medio december bekendgemaakt dat zo'n 10.000 mensen het afgelopen halfjaar een privacyklacht bij hen hebben ingediend. Op 25 mei is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) actief geworden. Sindsdien kunnen mensen die denken dat hun persoonsgegevens in strijd met deze wet worden verwerkt, een klacht bij de AP indienen.

De meeste klachten (32%) betreffen privacyrechten, waaronder het recht op inzage en wissen van persoonlijke informatie. In 15% van de gevallen wordt geklaagd over het vragen naar informatie die niet noodzakelijk is, zoals een BSN-nummer tijdens het aanmaken van een account bij een webshop. Slechts 12% van de klachten gaat over het doorgeven van persoonlijke informatie tussen organisaties.