Internetnieuws

Onze verwerkersovereenkomst al geretourneerd?

Eén van de onderdelen van de nieuwe privacywetgeving is dat overeenkomsten met gegevens­verwerkers moeten worden gesloten. Dit is nodig indien een ander bedrijf de persoonsgegevens van bijvoorbeeld uw klanten of medewerkers verwerkt. Indien u bij ons uw website host, verwerken wij in technisch opzicht bijvoorbeeld de contactformulieren die door bezoekers van uw website worden verzonden.

Lees verder

Is uw bedrijf inmiddels AVG-proof?

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving in werking getreden. Deze wetgeving wordt aangeduid met de term 'AVG' (Algemene Verordening Gegevensbescherming) of 'GDPR' (General Data Protection Regulation). Vanaf die dag gelden dezelfde privacywetten in de volledige Europese Unie. Omdat sinds 1995 onder meer op technologisch vlak veel veranderd is, is deze nieuwe wetgeving opgesteld om de privacy van personen beter te beschermen, zowel online als offline.

Lees verder

Initiatiefnemers referendum willen aanpassing

Een groep studenten was de drijfveer achter het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten dat onlangs in Nederland is gehouden. Aangezien een meerderheid van de stemmers 'nee' heeft gekozen, hopen deze studenten nu dat het kabinet de wet gaat aanpassen. Zo'n 49,5% stemde tegen en 46,5% stemde voor.

Lees verder

Onderzoek naar privacyschending Facebook

Naar aanleiding van het schandaal rond Cambridge Analytica en Facebook, gaat de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) een onderzoek uitvoeren. Facebook wordt ervan verdacht dat zij persoonlijke gegevens van enkele tientallen miljoenen Facebook-gebruikers hebben gedeeld met Cambridge Analytica, dat die data mogelijk heeft gebruikt tijdens de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump.

Lees verder

Bereid u op tijd voor op de privacywet AVG

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Privacywet in werking, ook wel 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) genoemd. Deze wet introduceert een meldplicht van datalekken binnen 72 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en een documentatieplicht tot het verwerken van persoonsgegevens. Het onveilig en onverantwoord omgaan met persoonsgegevens kan boetes opleveren die kunnen oplopen tot 4% van de omzet of maximaal €20 miljoen. Het is zodoende belangrijk om op tijd te kijken wat u als bedrijf op technisch, juridisch en organisatorisch vlak moet doen om te voldoen aan deze privacywet.

Lees verder