Conversie-optimalisatie

Conversie-optimalisatie bestaat uit het verbeteren van het resultaat van een website of webwinkel. Een voorbeeld van een conversie is het bestellen van een product in een webwinkel of het aanvragen van een prijsopgave via een website. Bij conversie-optimalisatie gaat het om het verbeteren van een website of webwinkel zodat een groter deel van de bezoekers tot de gewenste actie overgaat, in tegenstelling tot zoekmachine-optimalisatie waarbij het gaat om het verhogen van het aantal bezoekers.

Door middel van geavanceerde software optimaliseren wij in de eerste plaats websites die door ons ontwikkeld zijn. Deze sites kennen we door en door, vandaar dat een optimaal rendement behaald kan worden. Voor websites die door anderen gemaakt zijn, maken we graag een optimalisatierapport. Daarbij analyseren we uw bestaande website en geven we advies en tips voor optimalisatie van uw conversie. Daarnaast werken we graag samen met de makers van uw website of webwinkel om bijvoorbeeld A/B-testen uit te voeren.

Bij conversie-optimalisatie hanteren wij de volgende methodes:

Heat map

Een heat map toont middels een temperatuurkaart waar de bezoekers op een webpagina klikken en welke delen van de site meestal worden overgeslagen. Een heatmap is een goede manier om inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers een website gebruiken. Op basis hiervan kunnen bepaalde elementen eventueel verplaatst of opvallender gemaakt worden.

A/B-testen / split URL-test

De ene bezoeker ziet variant A van een webpagina en een andere bezoeker ziet variant B. De conversie-optimalisatie-software houdt bij welke bezoekers tot actie overgaan en zo ja, welke versie zij zagen. Afhankelijk van het aantal bezoekers op uw website blijkt na enige tijd welke variant in de praktijk tot het beste resultaat leidt. Bij A/B-testen kunt u denken aan het testen van relatief kleine aanpassingen, zoals het wijzigen van een kleur van een knop, maar ook aan grotere wijzigingen, zoals een andere lay-out. Overigens is het aantal varianten niet beperkt tot 2; mede afhankelijk van het aantal bezoekers op uw website adviseren we u over het aantal varianten.

Multivariate testen

Hierbij maken we een keuze uit een aantal elementen van uw website die getest worden, zoals bijvoorbeeld een kop (met 2 varianten) en een afbeelding (ook met 2 varianten). Op basis van deze elementen genereert de conversie-optimalisatie-software 4 pagina's die evenredig aan de bezoekers worden getoond. De multivariate test geeft uitsluitsel over welke combinatie van de geteste elementen het beste werkt. Voor een multivariate test zijn meer bezoekers nodig dan voor een A/B-test. Het voordeel van een multivariate test is dat op de combinatie van individuele elementen wordt getest.

Neem contact op

Wij zijn u graag van dienst op het gebied van conversie-optimalisatie. Wij verdiepen ons graag in uw doelgroep en vertalen dit naar bijvoorbeeld A/B-tests voor uw website. Neem contact met ons op voor meer een persoonlijk gesprek.